До складу експедиції входять чотири стаціонарні партії, бази яких максимально наближені до районів робіт:
Охтирська партія - м. Охтирка Сумської обл., 
Миргородська партія -м. Миргород Полтавської обл., 
Розсошенська партія і партія геолого-технологічних та геохімічних досліджень (ГТГД) - с. Розсошенці, Полтавського району, Полтавської області.
Таке вигідне розташування партій експедиції дає можливість прискорити проїзд геофізичних загонів на свердловини, терміново опрацювати матеріали і своєчасно передавати їх замовникам для прийняття відповідних рішень.
В експедиції працює 20 польових геофізичних загонів, а саме:
- комплексні каротажні – 7;
- каротажно-перфораторні – 4;
- геолого-технологічних – 8
- загін випробування пластів на бурових трубах - 1.
Основна виробнича діяльність експедиції — організація і виконання геофізичних та прострілювально - вибухових робіт у свердловинах при проведенні пошуків, розвідки та експлуатації родовищ нафти і газу.
Полтавська ЕГДС виконує комплекс геофізичних досліджень, починаючи з проведення геолого-технологічних досліджень в процесі буріння свердловин і закінчуючи оцінкою продуктивності пластів, підрахунком запасів та вторинним розкриттям продуктивних горизонтів.
Співпрацюючи в тісному контакті з „Замовниками”, експедиція своєчасно і точно виконує всі умови договорів, завдяки чому отримала визнання серед геологів та буровиків як надійного партнера.
Сучасне підйомне обладнання на шасі автомашин високої прохідності, комп’ютеризовані наземні системи та сучасні свердловинні прилади забезпечують:
- виконання геофізичних досліджень та прострільвально-вибухових робіт в свердловинах до 7000 метрів при Т=175ºС і тиском до 120 мПа;
- виявлення продуктивних пластів і визначення підрахункових параметрів покладів комплексом методів електричного, радіоактивного, акустичного, прямими методами та виявлення пластів насичених вуглеводнями в процесі буріння;
- вторинне розкриття продуктивних об’єктів кумулятивною перфорацією в тому числі при депресії на пласт;
- проведення досліджень випробувачем пластів на каротажному кабелі;
- проведення досліджень в діючих свердловинах, визначення профілю та складу притоків із застосуванням геофізичних лубрикаторних установок тиском до 350 атм;
- проведення інтенсифікації припливів пластових флюїдів вибуховими методами та методом свабування;
- аналіз і узагальнення геолого-геофізичних матеріалів з метою вивчення параметрів пласта для оперативного і кінцевого підрахунку запасів нафти і газу, дослідження технічного стану свердловин та колон.

Набір методів для вирішення задач з мінімальними затратами, визначає оптимальний комплекс геофізичних досліджень свердловин для центральної частини Дніпровсько-Донецької западини:
- Стандартний каротаж;
- Радіоактивний каротаж (ГК, ННК-Т);
- Кавернометрія (ДС);
- Бокове каротажне зондування (БКЗ);
- Боковий каротаж (БК);
- Мікрозонди і боковий мікрокаротаж (МК, БМК);
- Індукційний каротаж (ІК);
- Акустичний каротаж (АК);
- Імпульсний нейтрон-нейтронний каротаж (ІННК) .

Додаткові методи:
- Щільнісний гама-гама каротаж (ГГК-П);
- Акустичний широкосмуговий каротаж (АКШ);
- Відбір проб пластового флюїду на кабелі (ВПК).

Для вирішення задач технічного стану свердловин, обсадних колон і насосно-компресорних труб:
- Профілеметрія;
- Інклінометрія;
- Акустичний цементомір (АКЦ);
- Індукційний дефектомір колон (ІДФ);
- Індукційний дефектомір НКТ (може проводитися без зупинки свердловини під тиском);
- Радіусомір колон;
- Гідродинамічні дослідження ( приладами PLT-9 та автономним АМТ);
- установка для теплового руйнування асфальто-смоляних і гідратно-парафінових відкладів в насосно-компресорних трубах;
- Свабування свердловин.
Маємо можливість проводити повний комплекс геофізичних досліджень за три спуско-підіймальні операції комплексною апаратурою „МЕГА" російського виробництва.
Експедиція проводить торпедувальні роботи, а також перфорацію свердловин на каротажному кабелі та на трубах на основі сучасних технологій, з використанням вітчизняних та імпортних зарядів і перфораційних систем, діаметрами від 38 мм до 105 мм. Маємо обладнання і технології проведення прострілювально-вибухових робіт на зниженому рівні промивальної рідини (депресії). На даний момент експедиція має в наявності широкий асортимент вітчизняних та зарубіжних перфораційних систем і зарядів, як наприклад заряди фірми OWEN –спіраль 11/16” та 21/8”, а також ЗКМ -38 і ЗКМУ -54, які застосовуються при пониженому рівні (депресії на пласт) через НКТ, спіраль 40о, щільністю 20 отв/метр та OWEN – ПКО 33/8” та 31/8” , а також ЗП-2-67-150 для проведення перфораторних робіт на розчині при відкритому стовбурі при репресії, та інші на вимогу замовника.
Геолого-технологічні дослідження проводяться комп'ютеризованими обчислювальними комплексами, що дає можливість оперативно оцінювати технологічні та геологічні ситуації в свердловині.
В комплекс геолого-технологічних досліджень входять технологічні, геохімічні та геологічні дослідження.

Технологічні дослідження
Технологічні дослідження проводяться шляхом контролю та реєстрації в режимі реального часу технологічних параметрів в процесі буріння свердловини, їх оцінки та оперативного аналізу з метою вибору оптимальних режимів буріння і попередження аварійних ситуацій, а саме:
• Загальна глибина, м;
• Механічна швидкість буріння, м/год.;
• Вага на гаку, т;
• Навантаження на долото, т;
• Висота підйому гака, м;
• Крутний момент на роторі, Нм.;
• Швидкість обертання ротора, об/хв.;
• Тиск на стояку, Атм.;
• Витрата бурового розчину на вході, л/сек.;
• Потік бурового розчину на виході, %;
• Температура бурового розчину на виході,°С;
• Сумарний об’єм бурового розчину, м³;
• Зміна об’єму бурового розчину, м³;
• Сума насичених вуглеводнів, %;
• Час затримки виходу бурового розчину, хв..

Геохімічні дослідження
Геохімічні дослідження проводяться з метою виявлення в процесі буріння інтервалів насичених вуглеводнями при чому проводиться реєстрація наступних параметрів:
• Глибина, м;
• Сума насичених вуглеводнів, %;
• Хроматографічний аналіз газоповітряної суміші, %від.;

Геологічні дослідження
Геологічні дослідження проводяться шляхом оперативного дослідження шламу та керну на буровій та визначаються наступні параметри:
• Відбір проб шламу;
• Фактична глибина виходу шламу, м;
• Опис порід;
• Фракційний склад проб шламу;
• Люмінесцентно-бітумний аналіз;
• Карбонатність,%;
• Щільність, г/см³;
• Пористість,% ( для пісковиків та вапняків);
• Побудова літологічної колонки.

Задачі геолого-технологічних досліджень
• Визначення інтервалів з підвищеним вмістом вуглеводнів в процесі буріння;
• Оптимізація процесу буріння;
• Контроль за відповідністю режиму буріння геолого-технічного наряду (ГТН) та режимно-технологічної карти (РТК);
• Діагностика передаварійних ситуацій;
• Виявлення на ранніх стадіях газо-, нафто-, водопроявлень та поглинань в процесі буріння і спуско-підіймальних операцій;
• Прогноз зон аномально-високого та низького тиску методом d-експоненти;
• Контроль спуску обсадних колон.
За згодою замовника станція геолого-технологічних досліджень може бути обладнана системою відеоспостереження на буровій, що дасть змогу замовнику безпосередньо контролювати процес буріння. Кількість і місця розташування відеокамер встановлюються замовником.

Звітність
Вся одержана інформація оформляється, зберігається та передається замовнику в терміни та в формах погоджених із замовником, є власністю замовника і передається третім особам тільки з дозволу замовника.
Є можливість передачі даних безпосередньо на базу замовника за допомогою засобів мобільного зв’язку.
В експедиції працює лабораторія по вивченню фізичних властивостей пластів на зразках керну в умовах, прирівняних до пластових.
Для отримання потрібної точності вимірів свердловинною апаратурою і регулярної перевірки її роботоздатності в умовах наближених до свердловинних маємо метрологічний полігон, який забезпечений повірочними установками, свердловиною з глибиною 6200 м, а також термобарокамерою.
Висновки по результатах геофізичних досліджень складаються висококваліфікованими спеціалістами за допомогою ПЕОМ із використанням новітнього програмного забезпечення, крім цього у нас є можливість будувати у графічному виді літологічний розріз свердловин, геолого-геофізичні розрізи родовищ, зображення поверхонь продуктивних пластів в об’ємному вигляді по родовищам.
З нашими спеціалістами Ви маєте змогу обговорити основні задачі для вирішення яких плануються геофізичні, геолого-технологічні гідродинамічні та перфораторні роботи, вибрати найбільш ефективні комбінації методів досліджень.
Маємо багато напрацювань розв'язання складних геолого-геофізичних та технічних задач в свердловинах родовищ ДДЗ та східних регіонів України.
Наші технічні, людські та матеріальні ресурси дають можливість вирішувати усі задачі своєчасно та якісно.

Замовити